Baanregels

Algemene baan/gedragsregels

 • Iedere speler, hoe gedreven ook dient zich onder alle omstandigheden correct, hoffelijk en sportief te gedragen.
 • Alleen toegang voor golfers met min. Baanpermissie.
 • Aanwijzingen van medewerkers van Landgoed d’n Heikant dienen te worden opgevolgd.
 • Voor de startvolgorde kunt u gebruik maken van de startspiraal bij de oefengreen aan het terras.
 • U start op hole 1.
 • Het is verboden af te slaan als de Hole nog bezet is.
 • Heb respect voor uw medespelers, bewaar de rust op de baan en denk aan ieder veiligheid.
 • Pitchmarks repareren en evt. die ook van een ander.
 • Leg plaggen ( divots) terug en druk deze aan
 • Hark na een bunkerslag de bunkers aan.
 • Onderhoudspersoneel heeft altijd voorrang, wacht op hun teken voordat u speelt.
 • Niet slaan tussen de blauw gemarkeerde zones (GUR).
 • Buiten de baan (out of bounds) is met witte palen aangegeven.
 • Laterale waterhindernissen worden aangegeven door rode paaltjes.
 • Waterhindernissen worden aangegeven door gele paaltjes.
 • Wij vragen u respect te hebben voor de natuur(beplanting).
 • Gooi afval in de afvalbakken.
 • Gooi kapotte tees in de daarvoor bestemde tee-merken.
 • U speelt in gepaste sportieve kleding en schoenen met vlakke zolen of golfschoenen.
 • In het Clubhuis “de Schuur” is het verboden te roken.