Baanregels

Algemene baanregels/gedragsregels van Golfclub d’n Heikant

Iedere speler, hoe gedreven ook dient zich onder alle omstandigheden correct, hoffelijk en sportief te gedragen.

– Repareer u Pitchmark, het behoud van de Greens is in het belang van iedereen.

– Aanwijzingen van medewerkers van Landgoed d’n Heikant dienen te worden opgevolgd.

– U start op Hole 1.                                                                                                                                                                                                       – Geen oefenswing op de Teebox

– Flights Max. 4 personen.
– Denk aan de veiligheid van medespelers.
– Heb respect voor uw medespelers, bewaar de rust op de baan.
– Leg plaggen ( divots) terug en druk deze aan en hark bunkers aan.
– Onderhoudspersoneel heeft altijd voorrang, wacht op hun teken voordat u speelt.
– Niet slaan tussen de blauw gemarkeerde zones (GUR).
– Buiten de baan (out of bounds) is met witte palen aangegeven.
– Laterale waterhindernissen worden aangegeven door rode paaltjes.
– Waterhindernissen worden aangegeven door gele paaltjes.
– Wij vragen u respect te hebben voor de natuur(beplanting).
– Gooi afval in de afvalbakken.
– Gooi kapotte tees in de daarvoor bestemde tee-merken.
– U mag pas afslaan als de hole voor u vrij is.
– U speelt in gepaste sportieve kleding en schoenen met vlakke zolen of golfschoenen.
– In het Clubhuis “de Schuur” is het verboden te roken.