Lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. In het eerste jaar wordt het speelrecht vanaf 1 april pro rato per maand verrekend tot en met december.

Lidmaatschap speelrecht € 420,00 per jaar

Verenigingsbijdrage         € 55,00 per jaar

 

Zodra u een inschrijfformulier lidmaatschap met speelrecht 2020 heeft ingevuld, ontvangt u een factuur. U bent pas lid wanneer het lidmaatschap betaald is.